Zapraszamy wszystkie 6-latki na zaczarowany dywan. Jest to nauka języka angielskiego poprzez mądrą zabawę. Najmłodsi w kameralnych grupach (od 3 do 6 osób) rozwijają się emocjonalnie, społecznie, motorycznie a nauka języka ułatwia płynne przejście do edukacji szkolnej. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 40 minut.

Author: SJOFocus