JĘZYK ANGIELSKI – kursy ogólne dla młodzieży

Oferujemy zajęcia w grupach od 3 do 6 osób, na sześciu poziomach zaawansowania.

Kurs roczny obejmuje 62 spotkania po 60 minut każde (2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych).

W nauczaniu młodzieży kładziemy nacisk na dwa główne elementy – rozwój czterech umiejętności językowych z nastawieniem na komunikację oraz wszechstronne poznanie technik i strategii egzaminacyjnych. Aby motywacja do nauki była większa oprócz podręczników wykorzystujemy pomoce multimedialne oraz ciekawe publikacje i strony internetowe np. BBC, British Council, Ted Talks, artykuły National Geographic. W ten sposób integrujemy naukę języka angielskiego z innymi przedmiotami (CLIL). Wierzymy, że dzięki tym i innym pomocom nauka języka staje się przyjemniejsza i pozwala uczniom poszerzać horyzonty.

Nowoczesna edukacja językowa to połączenie nauki języka obcego z wiedzą o świecie, ze zdobywaniem dodatkowych kompetencji oraz zaszczepieniem wartości.

Na zakończenie roku studenci zapytani, co im się podobało i czego chcą więcej, zgodnie odpowiedzieli: nauki poprzez zabawę i gry oraz projektów i wyjść. Tego zamierzamy się trzymać!

Uzupełnieniem i poszerzeniem kursu ogólnego może być kurs zorientowany na egzamin, np. 8-klasisty, maturalny czy Cambridge First i Advanced.