JĘZYK ANGIELSKI – kursy ogólne dla dzieci

Oferujemy zajęcia w grupach od 3 do 6 osób w różnych kategoriach wiekowych, na sześciu poziomach zaawansowania.

Kurs roczny obejmuje 65 spotkań po 40, 60 lub 70 minut każde (2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, godziny rozpoczęcia zajęć staramy się dopasować do planów lekcji dzieci).

Proponujemy kursy w grupach:

  1. dzieci 6-7 lat
  2. dzieci 8-9 lat
  3. dzieci 10-12 lat

Zapraszamy wszystkie 6-latki na zaczarowany dywan. Jest to nauka języka angielskiego poprzez mądrą zabawę. Najmłodsi w kameralnych grupach (od 3 do 6 osób) rozwijają się emocjonalnie, społecznie, motorycznie a nauka języka ułatwia płynne przejście do edukacji szkolnej. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 40 minut.

Zaczarowany Dywan

Kursy dla dzieci traktujemy jako początkową fazę cyklu nauki języka obcego w ramach określonych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Nasze zajęcia dla dzieci cechują się szczególnie dużą różnorodnością form nauczania, budzą motywację i wprowadzają w świat angielskiego. Na tym etapie dzieci osłuchują się z językiem, uczą się wierszyków i piosenek, biorą udział w zajęciach plastyczno-technicznych, mimowolnie utrwalają poznane słownictwo, zwroty, struktury gramatyczne. Przede wszystkim czerpią z zajęć przyjemność.

Rodzice regularnie otrzymują raport postępów w nauce.

Małpa w koszulce YLE

Najstarsza grupa wiekowa czyli 5 i 6 klasiści mają program zintegrowany z sylabusem międzynarodowych egzaminów Cambridge Young Learners English Tests (YLE). Chętni uczniowie zdają najwyższy poziom czyli Flyers. Nasza szkoła została centrum przygotowującym do egzaminów YLE a nasi słuchacze zdali ten egzamin z bardzo dobrymi wynikami.

W roku szkolnym 2017/2018 będziemy kontynuowali Focus on reading programme (program czytelniczy), który przyciąga uwagę, rozwija umiejętność czytania i wiedzę ogólną dzieci.

Celem programu jest zbudowanie pozytywnego nastawienia do czytania, utrwalenie oraz rozszerzenie zasobu słownictwa, stymulowanie wyobraźni uczniów. Lektorzy wykorzystują starannie dobrane poziomem i barwnie ilustrowane książki i opowiadania, maskotki i przytulanki, nagrania na płytach oraz strony internetowe (np. BBC, National Geographic)

Założeniem programu jest aby po wyselekcjonowaniu odpowiedniego materiału (3-4 książki lub opowiadania w roku szkolnym) lektorzy wraz z uczniami przeprowadzili ćwiczenia, projekty i quizy.