JĘZYK ANGIELSKI – kursy ogólne dla dzieci

Nasze zajęcia dla dzieci cechują się szczególnie dużą różnorodnością form nauczania, budzą motywację i wprowadzają w świat angielskiego. Na tym etapie dzieci osłuchują się z językiem, uczą się wierszyków i piosenek, biorą udział w zajęciach plastyczno-technicznych, mimowolnie utrwalają poznane słownictwo, zwroty, struktury gramatyczne. Przede wszystkim czerpią z zajęć przyjemność.

Rodzice regularnie otrzymują raport postępów w nauce.

logo National Geographic Learning

Realizujemy program NGL

Pracując z podręcznikami NGL, pomożemy przygotować dziecko do lepszego startu w dorosłość, gdyż uzupełniają się tu i współgrają język, wiedza, umiejętności i wartości.

W roku szkolnym 2023/24 będziemy kontynuowali Focus on reading programme (program czytelniczy), który przyciąga uwagę, rozwija umiejętność czytania i wiedzę ogólną dzieci.

Celem programu jest zbudowanie pozytywnego nastawienia do czytania, utrwalenie oraz rozszerzenie zasobu słownictwa, stymulowanie wyobraźni uczniów. Lektorzy wykorzystują starannie dobrane poziomem i barwnie ilustrowane książki i opowiadania, maskotki i przytulanki, nagrania na płytach oraz strony internetowe.

Zapraszamy wszystkie 6-latki na zaczarowany dywan. Jest to nauka języka angielskiego poprzez mądrą zabawę. Najmłodsi w kameralnych grupach (od 3 do 6 osób) rozwijają się emocjonalnie, społecznie, motorycznie a nauka języka ułatwia płynne przejście do edukacji szkolnej.

Zaczarowany Dywan