JĘZYK ANGIELSKI – kursy dla firm

Oferujemy udział w kursach otwartych z naszej podstawowej oferty:

 1. kursy ogólne,
 2. English for work and life,
 3. kursy indywidualne,
 4. lub udział w kursach zamkniętych (dla pracowników jednej instytucji) opartych o w/w programy. Liczbę studentów w grupie, częstotliwość i długość spotkań oraz ich terminy dostosowujemy do potrzeb klienta. Zajęcia mogą odbywać się w siedzibie SJO Focus lub u klienta.

Sposób realizacji kursów dla firm:

 1. analiza potrzeb i oczekiwań klienta,
 2. test diagnostyczny dla słuchaczy,
 3. określenie poziomów,
 4. dostosowanie programu nauczania i przedstawienie szczegółowej oferty,
 5. lekcja pokazowa,
 6. podpisanie umowy,
 7. nadzór metodyczny i raporty postępów w nauce w czasie trwania kursu,
 8. certyfikat ukończenia kursu.